1

3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης 21.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τα αρθρ.83 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 21η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30.μ.μ επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:     

 

 • Λήψη απόφασης ή μη περί ένταξης κυριακάτικων αγορών, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών , λοιπών οργανωμένων αγορών του αρθρ.38 του Ν.4497/2017 στους ήδη χωροθετημένους χώρους (βάση της αριθμ. 1/2017 προηγούμενης απόφασης) και επικαιροποίηση της αριθμ. 6/2015 προηγούμενης αποφάσης σε ότι αφορά τη χωροθέτηση για τη διεξαγωγή των θρησκευτικών εμποροπανηγυρεων.    

    

  Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου  2018  και ώρα 9:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 1. Προέλεγχος Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2017  και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
 2. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσληψη Μόνιμου Προσωπικού στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

 

Κατόπιν της αριθμ. 104/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 4/2.2.2018 (τ. ΑΣΕΠ) η  αριθμ. 3Κ/2018 Προκήρυξη,   που  αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας για το Δήμο μας, επτά (7) θέσεων εργατών  Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και μιας (1) θέσης  Οδηγού  απορριμματοφόρου.

 • Οι θέσεις που αφορούν στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού βρίσκονται :
  • Στη σελίδα 136 του ΦΕΚ για τον οδηγό απορριμματοφόρου
  • Στη σελίδα 290 του ΦΕΚ για τους εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση γίνεται  αρχικά ηλεκτρονικά και κατόπιν θα πρέπει να εκτυπωθεί και να αποσταλεί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες .

 • Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία:
 1. για τον οδηγό απορριμματοφόρου, αρχίζει στις 20  Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
 2. για τους εργάτες Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, αρχίζει 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει 23 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
 • Η προθεσμία αποστολής στο ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (σελ. 333 του ΦΕΚ),  λήγει:
 1. για τον οδηγό απορριμματοφόρου με την πάροδό της 12ης Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα
 2. για τους εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη.

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

 

Κατεβάστε το ΦΕΚ 3Κ/2018
3η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 27  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης νέου κανονισμού λειτουργίας για τις αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, εναρμονισμένου με τον παραπάνω νόμο και κατάργηση της αριθμ. 16/2015 προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής η οποία αφορά αποκλειστικά κανονισμό διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων.
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης ή μη θέσης στάθμευσης σχολικού αυτοκινήτου.
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Έκθεση 10 Σύγχρονων Εικαστικών απο τον Δήμο Δάφνης Υμηττού στο Μουσείο Μπουζιάνη

 

Στο Μουσείο Μπουζιάνη του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, εγκαινιάζεται την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 8:00 μ.μ., έκθεση αφιερωμένη σε δημότες εικαστικούς. Μετά από ανοιχτό κάλεσμα του Μουσείου η έκθεση επικεντρώνεται σε δέκα καλλιτέχνες μεταξύ όσων ανταποκρίθηκαν, των οποίων η διαφορετικότητα των μέσων και της φόρμας σχηματίζει ένα μικρό σύμπαν σύγχρονης δημιουργίας.

Στην έκθεση διασταυρώνονται, μολύβια, κάρβουνα, λάδια, ακουαρέλες μικτή τεχνική, σχέδια σε υπολογιστή και φωτογραφίες. Οι δημιουργοί -ανεξάρτητα από ηλικία και κατάρτιση συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο με το έργο τους και αποδεικνύουν ότι δεν μας λείπουν οι άνθρωποι, δεν μας λείπουν οι ιδέες. Η έκθεση αυτή συμβάλλει – χάρη στους καλλιτέχνες που ενσυνείδητα και ομόψυχα ενσωματώθηκαν στην προσπάθεια του Δήμου και του Μουσείου να κινητοποιήσουν την κοινωνία -να χτιστεί μια πολιτισμική φωλιά και να ανοίξει νέους δρόμους για διάλογο. Στόχος του Α’ αυτού κύκλου εκθέσεων, είναι να υποστηρίξει την αμφίδρομη σχέση του Μουσείου με τους δημιουργούς.

 

Συμμετέχουν οι:

ΜΙΡΚΑ ΒΕΚΙΑΡΗ / ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ / ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ / ΧΑǏΔΩ ΜΟΥΖΑΚΗ
ΔΩΡΑ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝOY / ΦΑΝΗ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ / ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ
ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ / ΜΑΡΙΝΑ ΙΩ ΤΖΑΝΝΕΣ / ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Είσοδος ελεύθερη

Διάρκεια έκθεσης: 15.2.2018 – 18.3.2018
Μέρες / Ώρες Λειτουργίας: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή / 12:00 – 18:00
Για υλικό υψηλής ανάλυσης και πληροφορίες στο  Μουσείο Μπουζιάνη και στο 6944670324 – 210 9028455
Διεύθυνση : Γ. Μπουζιάνη 27 – 31, Δάφνη , Άγιος Ιωάννης

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ
2ή Διανομή Τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού (Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής)

 

   ΤΗΝ   ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

                        ΩΡΑ: 10:00 π.μ

 

                          ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΦΝΗΣ

                         ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 65 ΔΑΦΝΗ

                         ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  210 9700300

 

 

           ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ                                   

          ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 14 ΥΜΗΤΤΟΣ

          ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :  210 7629770

 

 

                        ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΜΚΑ

                             ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

 
Ομιλία του Μαιευτήρα , Χειρουργού, Γυναικολόγου , Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών κο.Θεοχάρη Κ. Παπαγεωργίου

 

Το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο  στο  Γ΄ Κύκλο λειτουργίας του και στα πλαίσια της  Θεματικής Ενότητας < Κοινωνικές παράμετροι υγείας και παιδείας παρουσιάζει την Τρίτη διάλεξη αυτής της ενότητας ,  την   Τετάρτη  21  Φεβρουαρίου   2018 και ώρα 7:00 μ.μ. με  τον Μαιευτήρα , Χειρουργό, Γυναικολόγο , Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών , Θεοχάρη  Κ. Παπαγεωργίου  M.D. PhD  ,   με θέμα  :  «Ασφαλής επίτευξη και παρακολούθηση εγκυμοσύνης »

 

 

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου  2018

Ώρα Έναρξης: 19:00

Αμφιθέατρο Μουσείου Μπουζιάνη ,  Γ. Μπουζιάνη 27-31 , Δάφνη

 Είσοδος Ελεύθερη

 

Πληροφορίες : 213-2037871

                         Απέργη Σοφία  

Κατεβάστε στην πρόσκληση εδώ

 
Κοπή πίτας Κ.Α.Π.Η 2018

Σε κλίμα χαράς, κεφιού, για πρώτη φορά με όλα τα ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας το Σάββατο  3 Φεβρουάριου 2018, στην αίθουσα Ν. ΚΑΣΤΡΟ. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και έδωσαν και τις ευχές τους, ο Δήμαρχος κ. Μιχάλης  Σταυριανουδακης,  ο πρόεδρος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. Νίκος Ντίνος και ο αντιδήμαρχος κ. Κώστας Λιουτας.

 

Ο πρόεδρος του Οργανισμού

 

Νίκος Ντίνος

 

 
Ανακοίνωση για τα Προνοιακά Επιδόματα 28.02.2018

 

Κατ’ εφαρμογή του Ν.4512/2018 από 1/3/2018 τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στη Περιφέρεια Αττικής και υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για την ένταξή τους στις προνοιακές παροχές, εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών  ως εξής:

 • H αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr)
 • H αίτηση υποβάλλεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Μοσχ. Αμβροσίου 9, Υμηττός) ή στην Κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30).

Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα απαλλάσσονται από το παράβολο για την εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές (ΚΕΠΑ).

Ως προς τις παλαιές αιτήσεις και τις αιτήσεις που αφορούν σε ανανέωση ή παράταση ήδη χορηγούμενου προνοιακού επιδόματος αναπηρίας, ή αν έχουν πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ σε ισχύ, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά μέσω του αρμοδίου τμήματος κοινωνικής προστασίας του Δήμου (πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Υμηττός (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιδόματα πατήστε εδώ
2ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού 20.02.2018

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις

Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.1/23-01-2018

Γ. Θέματα:

1.Ενημέρωση-Συζήτηση για τα συνεχιζόμενα και νέα υπό κατασκευή προβλεπόμενα έργα στο Δήμο (& Κοινότητα Υμηττού).

 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ

error: Content is protected !!