1η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 01.03.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16346, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 26 Φεβρουαρίου 2018, 10:59

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει,  καλείσθε στην 1η ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 1 Μαρτίου  2018 και   ώρα   9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  με  μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

  • Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2017 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή.

                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

                          Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  

Facebooktwitterpinterestlinkedin