Ανακοίνωση για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 10562, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 27 Μαρτίου 2018, 12:52

image_pdfimage_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  –  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  άρθρου 76 του Ν 3852/2010 « Πρόγραμμα  Καλλικράτης », θα πρέπει να συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, με  θητεία που δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη, στην οποία μπορούν να μετέχουν:

 

Α. ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ:

 

α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς

γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

δ) εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων

στ) αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς

ζ) εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών

η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών

 

Β. ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ στους ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

 

για το λόγο αυτό,  καλούμε:

όσους από τους ανωτέρω φορείς – Δημότες, επιθυμούν να μετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία έως την 31-8-2019, να εκδηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους, υποβάλλοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου,  Έλλης 16 & Κανάρη, στη Δάφνη,   έως τη Τρίτη 10/4/2018.

Σημειώνεται ότι:

  • για τους φορείς υποβάλλεται  αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους  η οποία φέρει τη σφραγίδα του φορέα  και ορίζει τον τακτικό εκπρόσωπο  με τον αναπληρωτή του.
  • Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος, είναι εικοσιπενταμελής.
  • Οι δημότες συμμετέχουν σε ποσοστό ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων και ορίζονται σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά από κλήρωση.

 

Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε:

  • από το πρωτόκολλο του Δήμου
  • από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.dafniymittos.gov.gr

Πληροφορίες : 213 208 5524 & 213 208 5525, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.  

 

Κατεβάστε την Αίτηση Φορέα εδώ

Κατεβάστε την Αίτηση Δημότη εδώ

 

                                      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                       ΜΙΧ.Ι.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin