Σημαντική ενημέρωση αναβάθμισης και συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Δήμου – 26.02.2024

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα Δευτέρα 26.02.2024 και ώρα 15:00 με 16:00, θα γίνει αναβάθμιση και συντήρηση του συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Δήμου.

Για το διάστημα αυτό η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το ευρύ κοινό.

Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμού & Οργάνωσης

26.02.2024
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ανακαίνιση Δημοτικών κτηρίων»

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

ΝΕΟ -> Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε τα τεύχη – διακήρυξη εδώ

ΝΕΟ -> Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ