1

Δελτίο Τύπου Λήξης 4η Ημερίδα σχολής γονέων Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού (Τετάρτη 29/01/2020)

Ολοκληρώθηκε η 4η Ημερίδα Σχολής Γονέων του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης Υμηττού με θέμα “Συναισθήματα : Αυτός ο Άλλος”

Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Σταυριανουδάκη Ι. Μιχαήλ που μας τίμησε με την παρουσίας του.

Φωτογραφικό υλικό απο την 4η Ημερίδα :
Πρόσκληση για το 2ο Καρναβάλι των μικρών την Κυριακή 23.02.2020
Δελτίο Τύπου Λήξης Εκδήλωσης του Κέντρου Κοινότητας με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) την Τετάρτη 22.01.2020

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης –Υμηττού  στα πλαίσια των δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με στόχο την ευαισθητοποίηση-ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία, διοργάνωσε στις 22 Ιανουαρίου 2020, δράση κοινωνικού χαρακτήρα, με προσκεκλημένο φορέα την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), η οποία έτυχε εξαιρετικής ανταπόκρισης από τους πολίτες.

Η δράση αφορούσε παρουσίαση της δομής του Κέντρου Κοινότητας από το προσωπικό του Κέντρου, Δημούδη Αμαλία – Κοινωνική Λειτουργό.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ως ομιλητής και μας τίμησε με την παρουσία του ο κος Λυμβαίος Ιωάννης Γενικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ. Η ομιλία του με θέμα ««Τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο Προσκήνιο- Η Δικαιωματική Προσέγγιση»  καθήλωσε τους παρευρισκόμενους οι οποίοι δε δίστασαν στο τέλος της παρουσίασης να πραγματοποιήσουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Με την εκδήλωση αυτή τέθηκαν οι βάσεις για την από κοινού υλοποίηση μελλοντικών εκδηλώσεων μεταξύ των φορέων, έτσι ώστε το Κέντρο Κοινότητας να ενισχύσει το ρόλο του και να παραμείνει αρωγός με την σύμπραξη των υπολοίπων κοινωνικών δομών Δάφνης-Υμηττού στην ευαισθητοποίηση και αποτελεσματική ενημέρωση για το αναπηρικό κίνημα.

Φωτογραφικό υλικό από την δράση :
Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη,  τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 5 του αρθρ.74 του Ν.4555/2018 και της αριθμ. 195/2011 προηγ. απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου),  καλείσθε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη  Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την
  επαναλειτουργία του υποκαταστήματος ΕΛ.ΤΑ. στη Κοινότητα Υμηττού

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι
απροειδοποίητα την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 έκλεισε το υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ.
στη Κοινότητα Υμηττού .

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια
Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού σχετικά με το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Κοινότητα Υμηττού

Ύστερα από το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ της κοινότητας Υμηττού την Παρασκευή 24.12.2020, ο Δήμος και προσωπικά ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό και τους αρμόδιους φορείς πιέζοντας να ανακληθεί η απόφαση η οποία δυσχεραίνει πολύ την καθημερινότητα των Δημοτών.
Δελτίο Τύπου από την 3η Ημερίδα Σχολής Γονέων Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού (Τετάρτη 22/01/2020)

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 3η
ημερίδα Σχολής Γονέων Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης Υμηττού με
θέμα  “Κατάθλιψη : Πώς να δαμάσετε το μαύρο σκύλο”

Ευχαριστούμε τις κυρίες κ. Δρ. Γεωργία – Φαίδρα Βιτάλη, Ψυχίατρο – Ψυχοθεραπεύτρια, κ. Μπρατίμου, BSC.MSC Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπεύτρια και κ. Μυρτώ Χαραλάμπους BSC.MSC – Ψυχοθεραπεύτρια.

Φωτογραφικό υλικό από την 3η Ημερίδα Σχολής Γονέων :
4η Ημερίδα σχολής γονέων Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού (Τετάρτη 29/01/2020)
Πρόσκληση στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Δήμος Δάφνης – Υμηττού την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020
2η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.01.2020

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Δευτέρα  27 Ιανουαρίου 2020  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω
θέματα :

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού
  του Δήμου έτους 2020, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14
  περ.1 του Ν.4625/19
 2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών
  προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
  προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
  παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»
 3. Έγκριση του Νο 2 Πρακτικού της κατά
  Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού ηλεκτρονικού
  διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων
  παιδικής χαράς» και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
 4. Έγκριση πρακτικών παραλαβής
  υπηρεσιών /εργασιών.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης απο τα ΚΑΠΗ Δάφνης – Υμηττού «Η Σκούπα» των Παπαθανασίου – Ρέππα την 05.02.2020