Πρόσκληση 1ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης 20.01.2020

ScheduledΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ
Ηλιουπόλεως 120, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 11631, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 16 Ιανουαρίου 2020, 14:52

Print Friendly, PDF & Email

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης την 20η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 08.00μ.μ. στο Δημοτικό κτίριο επί της οδού Ηλιουπόλεως 120 στο 4ο όροφο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 12ηςσυνεδρίασης έτους 2019

Γ. Θέματα:

  1. Σήμανση προ της εισόδου της τράπεζας Eurobank για στάθμευση οχήματος χρηματαποστολής
  2. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» , επί της οδού Έλλης αρ.15.

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

  Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Facebooktwitterpinterestlinkedin