1

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 180761

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 20/01/2023 Ώρα 11:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τρίτη 20/01/2023 Ώρα 12:00πμ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο Υποέργο 2 «Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ» για το χρηματοδοτούμενο έργο: «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης- Υμηττού»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 194595

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 09/01/2023 Ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Δευτέρα 09/01/2023 Ώρα 10:30πμ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου της Πλατείας Μακρυγιάννη»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε την οικονομική προσφορά εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Προϋπ. 600.000€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

   Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 192980

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11/11/2022 Ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τετάρτη 16/11/2022 Ώρα 10:00πμ
Δελτίο τύπου – «Ενεργειακή αναβάθμιση σε Δημοτικά σχολεία και επισκευές σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης Υμηττού»

Ολοκληρώνονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και οι επισκευές σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας ώστε να επιστρέψουν όλοι οι μαθητές με ασφάλεια αύριο στις σχολικές αίθουσες.

Ο Δήμος μας πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και με ολοκληρωμένες μελέτες κατάφερε να αποσπάσει από την Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων ύψους 430.182,00€ καθώς εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Η υλοποίηση του μεγάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Δάφνης, του οποίου οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και στο 2ο Δημοτικό Υμηττού στο οποίο βελτιώθηκε η ενεργειακή αποδοτικότητα με την εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας και θερμομόνωση στέγης, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, η ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στο 6ο Δημοτικό Δάφνης.

Ωστόσο αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών επισκευάστηκαν, από τον προϋπολογισμό του Δημοτικού ταμείου, σε σχολεία του Δήμου φθορές που είχαν προκληθεί από την πάροδο των ετών και πιο συγκεκριμένα σας αναφέρουμε ορισμένες αυτών:

• 3ο νηπιαγωγείο Δάφνης: ελαιοχρωματισμοί και ανάπλαση αυλής με τοποθέτηση ελαστωμερες τάπητα.
• 2ο δημοτικό Δάφνης: ανάπλαση αυλής και περιβάλλοντα χώρου
• 4ο δημοτικό Δάφνης: αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών ρολών
• 5ο δημοτικό Δάφνης: ανακαίνιση 2 αιθουσών και χρωματισμός τοίχων αυλής
• 7ο δημοτικό Δάφνης: επισκευή συντήρηση και αντικατάσταση τμήματος περίφραξης και   ελαιοχρωματισμό όψεων
• 9ο δημοτικό Δάφνης: αντικατάσταση υψηλής περίφραξης
• 2ο λύκειο Δάφνης και στο 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης: Αλλαγή φώτα με led στους κοινόχρηστους χώρους και επισκευές και χρωματισμός όψεων 1ου και 2ου ορόφου
• Συγκρότημα Γράμμου: Αντικατάσταση καινούργιας πόρτας εισόδου
• 3ο λύκειο Δάφνης: επισκευή και χρωματισμός όψεων
• 3ο δημοτικό , 3ο γυμνάσιο, 3ο λύκειο Υμηττού: καθαρισμός και επισκευή ταρατσών δωμάτων
• 4ο δημοτικό Υμηττού :ελαιοχρωματισμοί κοινόχρηστων χώρων
• 3ο γυμνάσιο και 3ο λύκειο Υμηττού: πλήρη ανακαίνιση στις τουαλέτες

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού, κ. Αναστάσιος Μπινίσκος δήλωσε σχετικά: «Πρώτη φορά στο Δήμο μας έρχεται πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης στα σχολεία της πόλης μας. Η ενεργειακή αναβάθμιση έρχεται να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών κάτω από την οποία θα γίνεται η λειτουργία του και φυσικά θα αλλάξει προς το καλύτερο τις συνθήκες της σχολικής διαβίωσης μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα είναι ένα έργο που μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου και έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα.

Ως Δημοτική Αρχή έχουμε μεριμνήσει πλήρως, ώστε τα σχολεία του Δήμου μας να είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές παρέχοντας τους προστασία και ασφάλεια. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μέλλον των παιδιών μας, στεκόμαστε στο πλευρό τους και φέτος και δεσμευόμαστε να κάνουμε ότι είναι επιβεβλημένο και εφικτό για την βελτίωση των συνθηκών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.»

Γραφείο Δημάρχου

11.09.2022

 

Φωτογραφικό υλικό :
Παρουσίαση & ερωτηματολόγιο για Δημόσια Διαβούλευση, του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Κατεβάστε την παρουσίαση εδώ

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ

 
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ποιοτική – Περιβαλλοντική και Εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»  

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Ο διαγ/μος δημοσιεύτηκε με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 189406
 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 10:00πμ
 
Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Τρίτη 12/07/22 και ώρα 10:00πμ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι  6.370.967,74 € πλέον 24% Φ.Π.Α 1.529.032,26 ήτοι συνολικά: 7.900.000,00€.
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Αναζωογόνηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού ‘Μελίνα Μερκούρη»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

ΝΕΟ Κατεβάστε το Β’ τμήμα μελέτης εδώ

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 15/4/22 και ώρα 10:00πμ
 
Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Τετάρτη 27/4/22 και ώρα 10:00πμ
 
Ο διαγ/μος δημοσιεύτηκε με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 187889Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ποιοτική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

⇒ Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών : Τρίτη 26/04/2022 και ώρα 10:00πμ
⇒ Αποσφράγιση προσφορών : Τρίτη 3/5/2022 ώρα 10:00πμ
Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού – 31.01.2022

Σας ενημερώνουμε πως η παιδική χαρά Αγίας Φωτεινής καθώς και ο υπαίθριος χώρος γυμναστηρίου στην οδό Ηλιουπόλεως & Ελευθερωτών θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεοτέρας λόγω πτώσης κλαδιών και τον καθαρισμό των χώρων τους.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΔΔΥ

α/α

ΤΣΑΙΜΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός
Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για την προμήθεια αλατιού στους κατοίκους – 24.01.2022

Οι κάτοικοι του Δήμου Δάφνης Υμηττού μπορούν να προμηθευτούν σακούλες με αλάτι από τις 10.30 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ.  στα παρακάτω σημεία:

Α ) Κοινότητα Δάφνης : Πλατεία Δημαρχείου (πλησίον 1ου Δημοτικού Σχολείου)

Β ) Κοινότητα Υμηττού : Πρώην Δημαρχείου Υμηττού

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ