Α) Υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014- 2020 Άξονα προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», Β) έγκριση όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΝΠΔΔ Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμο και Γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής Δ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση επιτροπής κοινής παρακολούθησης του ως άνω έργου.

Διαβάστε περισσότερα...

Ακύρωση της αριθμ. 134/2018 προηγούμενης απόφασης του Σώματος περί έγκρισης σκοπιμότητας, διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκρισης της αρ. 63/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» προϋπολογισμού δαπάνης 4.700.000€ και υπάρχουσας πίστωσης για το έτος 2018 ποσού 500.000€

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!