Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή ξύλινων Στοιχείων και βαφές  στη Δ.Κ Υμηττού»