α) Ακύρωση της αριθμ. 102/2023 απόφασης του Δ.Σ. και β) Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ  του έργου: «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού».