Ορισμός εκπροσώπου στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ»