Λήψη απόφασης νέας παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύστασης ειδικού δεσμευτικού λογαριασμού που αφορά την χρηματοδότηση του δήμου για το πρόγραμμα “ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ-ΣΦΗΟ“ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή.

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης– Υμηττού και του Νομικού Προσώπου αυτού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017“.

Έγκριση κατασκευής προκηπίων ή οπισθοχώρησης  κτιρίων  κατά την εκτέλεση των έργων α) «Ποιοτική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση Υποβαθμισμένων Περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού», β) «Ποιοτική – περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και γ)  «Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

image_print