Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης– Υμηττού και του Νομικού Προσώπου αυτού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017“.