Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος  οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού ” (αρ. μελ.: 76/2017).