Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη – Πρόσληψη, (1) ατόμου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020

Προκήρυξη – Πρόσληψη, (1) ατόμου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη για 2 θέσεις Καθαριστριών στο 1ο Νηπιαγωγείο Δάφνης – 6ο Νηπιαγωγείο Δάφνης & 3ο Νηπιαγωγείο Υμηττού

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών – καθαριστών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, μία για το 1ο Νηπιαγωγείο Δάφνης και μία για το 6ο Νηπιαγωγείο Δάφνης & 3ο Νηπιαγωγείο Υμηττού έως τη λήξη του διδακτικού έτους. Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης- Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη για θέση Καθαριστή – Καθαρίστρια στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας – καθαριστή, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 1ο Γυμνάσιο Υμηττού έως τη λήξη του διδακτικού έτους. Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης- Υμηττού.

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!