6η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής 30.10.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Δευτέρα 30  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα :

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πληροφοριακών πινακίδων και λευκής διαγράμμισης επί της οδού Χίου, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης.
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πληροφοριακών πινακίδων και κίτρινης διαγράμμισης μπροστά στις εισόδους- εξόδους ιδιωτικού σταθμού αυτοκινήτων επί των οδών Μιλτιάδου και Εθνικής Αντιστάσεως 76, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πληροφοριακών πινακίδων επί των οδών Π. Τσαλδάρη και Αγγελετοπούλου, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων επί της οδού Υψηλάντου αρ.40 στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
 6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Αρτέμιδος στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο α) χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων και β) ανανέωσης χορήγησης θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                             ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27.12.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες του
Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων αναγγελίας
κινδύνου επί της οδού Παπαναστασίου στη συμβολή της με την οδό Ανθίππου , κατόπιν πρότασης του
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων
κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Ζήλωνος Ευθυμίου & Αρχιμανδρίτου Παρίση στη Δημοτική Κοινότητα
Υμηττού.
3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης επιβοηθητικών πινακίδων
σε διάφορα σημεία στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του επίτιμου προξενείου
Γουατεμάλας .
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε
έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
5η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22.06.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Παρασκευή 22  Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετονομασίας οδού στη Δημοτική Κοινότητα  Δάφνης κατόπιν απόφασης της Επιτροπής του αρ.8 του Κ.Δ.&Κ.
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Παλαιολόγου και Ευριπίδου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων και κίτρινης διαγράμμισης έμπροσθεν υπογείου γκαράζ δημοτικού γηπέδου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ», κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως στη συμβολή της τόσο  με την οδό  Κωνσταντινουπόλεως όσο και με την Πλ. Ηλία Ηλιού στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
 6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης ή μη θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για το Κέντρο Διημέρευσης ‘’ Κύκλοι Ζωής’’.
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο: Α) ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου Β) χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                               

                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                            ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ