5η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22.06.2018

ScheduledΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 10562, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 18 Ιουνίου 2018, 14:17

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Παρασκευή 22  Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετονομασίας οδού στη Δημοτική Κοινότητα  Δάφνης κατόπιν απόφασης της Επιτροπής του αρ.8 του Κ.Δ.&Κ.
  3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Παλαιολόγου και Ευριπίδου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
  4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων και κίτρινης διαγράμμισης έμπροσθεν υπογείου γκαράζ δημοτικού γηπέδου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ», κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
  5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως στη συμβολή της τόσο  με την οδό  Κωνσταντινουπόλεως όσο και με την Πλ. Ηλία Ηλιού στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
  6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης ή μη θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για το Κέντρο Διημέρευσης ‘’ Κύκλοι Ζωής’’.
  7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο: Α) ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου Β) χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                               

                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                            ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin