Ηλεκτρονική φόρμα για εγγραφή ενήλικων μαθητών στο τμήμα Πληροφορικής