Δικαιολογητικά έγγραφα για εγγραφή ενήλικων μαθητών στο τμήμα Πληροφορικής