6η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής 30.10.2017

ScheduledΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Έλλης 16 και ΚανάρηMap

Τελευταία ενημέρωση 25 Νοεμβρίου, 2017 12:30 μμ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Δευτέρα 30  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα :

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πληροφοριακών πινακίδων και λευκής διαγράμμισης επί της οδού Χίου, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης.
  3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πληροφοριακών πινακίδων και κίτρινης διαγράμμισης μπροστά στις εισόδους- εξόδους ιδιωτικού σταθμού αυτοκινήτων επί των οδών Μιλτιάδου και Εθνικής Αντιστάσεως 76, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
  4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πληροφοριακών πινακίδων επί των οδών Π. Τσαλδάρη και Αγγελετοπούλου, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
  5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων επί της οδού Υψηλάντου αρ.40 στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
  6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Αρτέμιδος στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
  7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο α) χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων και β) ανανέωσης χορήγησης θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                             ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin