Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27.12.2017

ScheduledΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Έλλης 16 & Κανάρη Δημαρχείο ΔάφνηςMap

Δημοσίευση: 21 Δεκεμβρίου 2017, 13:05

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες του
Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων αναγγελίας
κινδύνου επί της οδού Παπαναστασίου στη συμβολή της με την οδό Ανθίππου , κατόπιν πρότασης του
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων
κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Ζήλωνος Ευθυμίου & Αρχιμανδρίτου Παρίση στη Δημοτική Κοινότητα
Υμηττού.
3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης επιβοηθητικών πινακίδων
σε διάφορα σημεία στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του επίτιμου προξενείου
Γουατεμάλας .
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε
έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin