Ανάκληση ή μη της παράτασης λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα επί της οδού Αμισσού 13 & Θράκης στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, με αντικείμενο εργασιών «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Προχείρου Γεύματος Ζεστής και Κρύας Κουζίνας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ)» της κας Δέσποινας Χρήστου του Εμμανουήλ μετά από καταγγελία κατοίκων Υμηττού

Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με παρασκευαστήριο)», του κου DELIU KLEVIS, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθ. 17 στον Υμηττό

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Προχείρου Γεύματος Ζεστής και Κρύας Κουζίνας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ)» της κας Δέσποινας Χρήστου του Εμμανουήλ, επί της οδού Αμισσού 13 & Θράκης, στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού

Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Παραδοσιακό Καφενείο-Λιανικό Εμπόριο Ειδών Παντοπωλείου» του κου Καλή Στέφανου, διαχειριστή της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ(ΣΥΜΠΝΟΙΑ)» με διακριτικό τίτλο «(ΠΡΑΤΤΩ) ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» , επί της οδού Λ. Κωνσταντινουπόλεως 38, στον Υμηττό

image_print