Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Πλ. Υμηττού  αριθ.15, στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού