Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης   προσθήκης Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής στο «Σύγχρονο Ωδείο Τέχνης Αθηνών».