Λήψη απόφασης για χορήγηση           έγκρισης   προσθήκης Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής στο «Σύγχρονο Ωδείο Τέχνης Αθηνών».