1

Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2017)»
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στη Δ.Κ. Υμηττού
Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου, τρόπου εκτέλεση και σκοπιμότητας της αριθμ. 48/2017 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Ανακαίνιση κυλικείου Νεκροταφείου Δάφνης»
Ένταξη στις πιστώσεις ΣΑΤΑ του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση κυλικείου Νεκροταφείου Δάφνης»
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Επισκευή και ανακαίνιση σχολείων 2013»
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων» έτους 2010
Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού- (τελικού τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του έργου « Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2016)»
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού- (τελικού τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του έργου « Κατασκευή Διακλαδώσεων Ακινήτων (Α Φάση) έτους 2015»
Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίησή τους για τη νόμιμη λειτουργία τους, Δήμου Δάφνης-Υμηττού»
Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Επέκταση Δικτύου Όμβριων» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου