Έγκριση σύναψης και έγκριση όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)»