Έγκριση όρων διακήρυξης της αριθμ. 16/2021 μελέτης του έργου «Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων»