Δελτίο Τύπου συνάντησης του ΚΕΠ Υγείας Δάφνης – Υμηττού την 29.06.2020

Δελτίο Τύπου συνάντησης του ΚΕΠ Υγείας Δάφνης – Υμηττού την 29.06.2020

Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγίες αυτοπροστασίας και χρήσιμοι σύνδεσμοι στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση οδηγιών αυτοπροστασίας και χρήσιμων συνδέσεων στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Tακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης 13.12.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ.88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν.

Διαβάστε περισσότερα...

Τίθεται σε διαβούλευση, για ΔΕΚΑ ημέρες, το «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»

Το παρόν ‘Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δάφνης-Υμηττού’ εκπονείται σε συνέχεια της Επιστολής-Κάλεσμα της Περιφερειάρχη Αττικής

Διαβάστε περισσότερα...

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση χώρων καταφυγής – καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού».

  Α. Χώροι Καταφυγής Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα...

«Δράσεις – Μέτρα πρόληψης & προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από τα κουνούπια»

Σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως κάθε χρόνο, έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται έργο για την καταπολέμηση των κουνουπιών για τα έτη 2016-2017. Οι Δήμοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο (β) σχετικό, παράλληλα με το έργο της Περιφέρειας, οφείλουν να προβούν στο σχεδίασμά και την υλοποίηση έργων καταπολέμησης κουνουπιών εντός περιοχών χωρικής αρμοδιότητας τους.

Διαβάστε περισσότερα...

«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)

  Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος) είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα...

ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   Για τα δεδομένα των κλιματολογικών

Διαβάστε περισσότερα...

Καλωσόρισμα των Διευθυντών των σχολείων μας

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Χαρίσης Κωνσταντίνος, Βερύκιος Δημήτριος, Δήμαρχος Σταυριανουδάκης. Ι. Μιχαήλ, Βογιατζόγλου Αργυρούλα, Σκιαδοπούλου Γεωργία. )    (Οι

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!