Προκήρυξη – Πρόσληψη, ενός (1) ατόμου καλλιτεχνικού προσωπικού Διευθυντή Ωδείου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (9 μήνες) για το Δημοτικό Ωδείο απο τον ΟΠΑΔΥ

Προκήρυξη – Πρόσληψη, ενός (1) ατόμου καλλιτεχνικού προσωπικού Διευθυντή Ωδείου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (9 μήνες) για το Δημοτικό Ωδείο απο τον ΟΠΑΔΥ

Διαβάστε περισσότερα...

Ανάρτηση Προκήρυξης θέσης για Καθαρίστρια για το 1ο Δημοτικό Δάφνης

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας – καθαριστή, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 1ο Δημοτικό Δάφνης έως τη λήξη του διδακτικού έτους

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημερωτική Επιστολή πρός τους Δήμους για την Πρόσκληση Εκπαιδευτών

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ   Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε τη Δευτέρα 22/10/2018, στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη Ανακοίνωσης Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 (102/7-9-2018) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης – Υμηττού, που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης με την υπ. αριθ. 6/2018 απόφασή του προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη εκμίσθωσης του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού τον οποίο θα διενεργήσει η Επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ. αριθ. 6/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη – Πρόσληψη Καθαρίστριας για το 2ο Δημοτικό Υμηττού

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας – καθαριστή, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 2ο Δημοτικό Υμηττού έως τη λήξη του διδακτικού έτους.
Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης- Υμηττού αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!