Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 106/30-08-2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού
Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων Νομικών Προσώπων αντίστοιχα και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων Νομικών Προσώπων αντίστοιχα και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
      Χορήγηση ή μη παράτασης εκταφής σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου         

                                                       
Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Ανδρέα Λεντάκη & Ανδρονικίου 41, στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
Τροποποίηση της απόφασης 21/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης και ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου ,όπως ισχύει μέχρι σήμερα
Αντικατάσταση του τακτικού μέλους κοινής αποδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού:  «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ  ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ» 

                                                                                

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                          

                                                                                                                                                                                    
Έγκριση αλλαγής οχήματος σε  αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής  Επιτροπής

                                                                                                                                                                         
Ορισμός εκπροσώπου στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ»
Έγκριση συζήτησης και λήψης  απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επείγοντος θέματος