Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης – χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (Π.Κ.).
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης – χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (Κ.Χ.).
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης – χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (Α.Θ.).
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων.
Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης – χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (Γ.Γ.).
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης – χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (Μ.Η.).