1

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28.09.2021

Έχοντας
υπ’ όψιν:

 1. Τα
  άρθρα   72 και 75  του 
  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με
  τον Ν.4555/2018 και ισχύουν
 2. Τις
  διατάξεις του Ν.4623/2019
 3. Τις
  διατάξεις του Ν.4625/2019   
 4. Το
  άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα
  διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της
  λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
 5. Των
  αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων του
  Υπουργείου Εσωτερικών
 6. Την
  αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
  Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
  Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
  και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
  Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου
  COVID-19  στην Περιφέρεια Αττικής»
  (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)
 7. Την
  υπ’ αριθμ. 61 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
 8. Του
  αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 9. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώ την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  για  συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Πρόσκληση για την 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με Live Streaming την 29.09.2021

Έχοντας υπόψη:

1) Τις
διατάξεις του Ν. 3463/2006

2) Τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) της τροποποιήθηκε με της όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει

3) Τις
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα
διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)

4) Τις
αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020, 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους
του Υπουργείου Εσωτερικών

5) Την
αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19 
στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)

6) Την υπ’ αριθμ. 61 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΣ (
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-09-21)

7) Τα αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών

8) Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Σας  προσκαλώ στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη  29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Δελτίο τύπου ΚΕΠ Υγείας Δάφνης – Υμηττού – ΟKΤΩΒΡΙΟΣ : Μήνας Πρόληψης και Ενημέρωσης του Καρκίνου του Μαστού

ΟKΤΩΒΡΙΟΣ : Μήνας Πρόληψης και Ενημέρωσης του Καρκίνου του Μαστού

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, ενώ η 25η  ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά  του Καρκίνου του Μαστού.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στον Δήμο μας,  Δάφνης-Υμηττού, μέσω του ΚΕΠ Υγείας σας  υπενθυμίζουμε ότι συμμετέχουμε ενεργά στην
προσπάθεια για την ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου του γυναικείου πληθυσμού
και γι αυτόν τον λόγο  προσφέρουμε τους
μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, τις απαιτούμενες εξετάσεις σε όλες τις γυναίκες
ηλικίας 25 έως 70 ετών Τέστ Παπανικολάου και όλων των γυναικών από 40 ετών και
άνω,  Ψηφιακή  Μαστογραφία.

Οι εξετάσεις αυτές είναι ακίνδυνες, ανώδυνες, έγκυρες και
προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ.

Την κάλυψη της δαπάνης για όλη τη διεξαγωγή του προγράμματος
πληθυσμιακού ελέγχου για τον μήνα Οκτώβριο, ανέλαβε εκ νέου το << ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ>> χάρις στην πλήρη χορηγία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

Από την Παρασκευή 24
Σεπτεμβρίου 2021
έως και την Πέμπτη
30 Σεπτεμβρίου 2021
, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:30π.μ. έως 15:00,
με τη Γραμματεία του <<
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΥΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ >>
(Βαλτετσίου 11, Αθήνα) στα τηλέφωνα  210
3620831-32 για να αιτηθούν τη
συμμετοχή τους.

Την Παρασκευή  12
Νοεμβρίου 2021
ανέλαβε τη διεξαγωγή του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου (
Ψηφιακή Μαστογραφία),  το Κέντρο Μαστού << Άγιοι Ανάργυροι>> ( Τίρυνθος 2, Άνω
Πατήσια), σε γυναίκες από 40 έως 69 ετών ( καταβολή 5 ευρώ-προμήθεια cd στις
συμμετέχουσες). Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει απαραίτητα  να προσέλθουν στο
ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας (Ελ.Βενιζέλου 5, Δάφνη  τηλ: 210-9769598), τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από 10:00π.μ. έως 15:00,  για να αιτηθούν τη συμμετοχή τους.

Κατά τη διάρκεια όλων των άνωθεν διαγνωστικών εξετάσεων θα
τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας Covid-19, των προσερχομένων προς εξέταση
γυναικών.

Όταν η ΠΡΟΛΗΨΗ γίνει συνήθεια,

σώζει ζωές.

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού

Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος

Η Πολιτική Εκπρόσωπος

Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας

Δήμου Δάφνης- Υμητού

Γεωργία Γρ. Σκιαδοπούλου