1

Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης 04.07.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αρθρ.86 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 4η Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07.00μ.μ. επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 6ης συνεδρίασης έτους 2019

Γ. Θέματα:

1. Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό &Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
1η Γιορτή Τοξοβολίας

Η «1η Γιορτή Τοξοβολίας» στο ΟΑΚΑ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας μέσω της Κεντρικής
Επιτροπής Ανάπτυξης Τοξοβολίας (ΚΕΑΤ) και σε συνεργασία με την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει στο πλαίσιο του εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας
την «1η Γιορτή Τοξοβολίας» στο
ΟΑΚΑ
, την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019
από 11:30 έως 14:30.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία στο Ανοιχτό
Ολυμπιακό Προπονητήριο Τοξοβολίας «Ευαγγελία Α. Ψάρρα» στο Ο.Α.Κ.Α., ν’ απολαύσουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες με επίκεντρο την τοξοβολία, να
συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και να γνωρίσουν το άθλημα συμμετέχοντας
ενεργά με την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών και εκπαιδευτών.

Εκτός από την δραστηριότητα της τοξοβολίας, θα υπάρχουν
για τους μικρούς φίλους και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες με εξειδικευμένους
εμψυχωτές.

Παράλληλα με τις δραστηριότητες αυτές, οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν και αναπτυξιακό αγώνα όλων των κατηγοριών τόξου, που θα διεξάγεται στον ίδιο χώρο με την εκδήλωση.

Αναλυτικά οι δράσεις

Α) Διεξαγωγή αγώνα Αναπτυξιακών
Κατηγοριών

Ο αγώνας θα αποτελείται από ένα γύρο (36 βέλη σε 6 εξάδες) και θα μπορούν
να συμμετέχουν οι ενεργοί αθλητές, κάτοχοι κάρτας υγείας αθλητή σε ΙΣΧΥ, των
παρακάτω κατηγοριών: ·
Μικρών ηλικιακών κατηγοριών (Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων – Πανκορασίδων /
Παμπαίδων Β΄ – Πανκορασίδων Β΄), Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου · Ανδρών – Γυναικών / Νέων
Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων, Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου,
που δεν έχουν λάβει μέρος σε αγώνα Α΄ ή Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας · Παραδοσιακών τόξων και
Barebow, για όλες τις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών Το παράβολο του αγώνα
ορίζεται στα 10€ και ο αγώνας θα υπολογιστεί στην αγωνιστική δραστηριότητα των
Σωματείων.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

09:00 – 09:45 Έλεγχος εξοπλισμού

09:45 – 10:15 Δοκιμαστικές βολές (2 6άδες)

10:15 – 11:45 Γύρος κατάταξης Β΄ΒΑΡΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 30μ. Α-Γ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΞΩΝ

 11:45 – 12:30 Έλεγχος εξοπλισμού

12:30 – 13:00 Δοκιμαστικές βολές (2 6άδες)

13:00 – 14:30 Γύρος κατάταξης

Β) Παρουσίαση της τοξοβολίας σε
θεατές και επισκέπτες

Οι θεατές και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ψυχαγωγικές
δραστηριότητες με επίκεντρο την τοξοβολία, να λάβουν μέρος σε διαδραστικά
παιχνίδια και να γνωρίσουν το άθλημα, συμμετέχοντας ενεργά με την καθοδήγηση
έμπειρων προπονητών και εκπαιδευτών. Εκτός από την δραστηριότητα της
τοξοβολίας, θα υπάρχουν για τους μικρούς μας φίλους και άλλες ψυχαγωγικές
δραστηριότητες με εξειδικευμένους εμψυχωτές. Παράλληλα, οι θεατές θα μπορούν να
παρακολουθήσουν και τον αναπτυξιακό αγώνα.
Πρόσκληση 6ής TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού 25.06.2019

Σας
καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την 
Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της
Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέμα ημερήσιας
διάταξης:

1.
Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού των Δράσεων & Μελετών που πρέπει
να περιλαμβάνονται στο  Επιχειρησιακό
& Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν .

Κάθε φορέας, δημότης ή κάτοικος της
Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως προτάσεις
σχετικές με την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου (άρθρο 86
παραγρ.5 του Ν.3852/2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ
Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης 19.06.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αρθρ.86 και 88
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Δάφνης την 19η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 07.00μ.μ. επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο
όροφο του Δημαρχείου
για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 5ης συνεδρίασης έτους 2019

 
Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Πρόσκληση Διαδημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης Υμηττού 19.06.2019

Ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄), του Π.Δ. 56/2019 (ΦΕΚ 97 Α΄/2019) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής», της αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, της αριθμ. 51774/31-12-2014 κοινής απόφασης   των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄)

Καλεί,

τους εκπροσώπους των  πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμούς
συνεργαζόμενων πολιτικών κομμάτων
, λόγω έναρξης της προεκλογικής περιόδου, για την διεξαγωγή
των  Βουλευτικών εκλογών, να προσέλθουν
σε κοινή σύσκεψη την

Τετάρτη 19  Ιουνίου
2019   στις 10:00 π.μ.

Στον 1Ο ΟΡΟΦΟ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

(Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη)

με σκοπό την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του
τρόπου χρήσης αυτών για την προεκλογική προβολή τους εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών
της 7ης Ιουλίου 2019.

Ο Δήμαρχος

Μιχαήλ Ι. Σταυριανουδάκης
12η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10.06.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Δευτέρα 10  Ιουνίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του
  Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  
  της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων» και ανάδειξη
  «προσωρινού» μειοδότη
 2. Έγκριση του
  Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  
  του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ» και ανάδειξη
  «οριστικού» ανάδοχου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ