1

Ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/17-05-2019

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ

Σύμφωνα
με το άρθρο 110 του Ν. 4611/17-05-2019,
ΦΕΚ 73 Τεύχος α., όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για
υπαγωγή τους στην παραπάνω ρύθμιση, μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της
αίτησης  από το πρωτόκολλο του Δήμου, στο
Κατάστημα του Δημαρχείου Δάφνης Υμηττού, 
στο ισόγειο.  Η αίτηση του
οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις
(4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η
αίτηση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δήμου
, και θα προσέρχεστε στο Ταμείο μόνο σε περίπτωση εξόφλησης
της πρώτης δόσης ή την εφ’ άπαξ εξόφληση της οφειλής. Κατά την πληρωμή θα
παραλαμβάνετε την κατάσταση των δόσεων της ρύθμισής σας από την Ταμειακή
Υπηρεσία.

Κατεβάστε την αίτηση για Φυσικά Πρόσωπα εδώ

Κατεβάστε την αίτηση για Εταιρείες εδώ

Κατεβάστε τη Ενημέρωση για την Ρύθμιση Οφειλών εδώ

Κατεβάστε την Ανακοίνωση (1) εδώ

Κατεβάστε την Ανακοίνωση (2) εδώ
Επείγον Εκλογική ανακοίνωση απο το Πρωτοδικείο Αθηνών

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ
11η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 14.05.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τρίτη 14  Μαΐου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση
  ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 30/9-4-2019 προηγούμενης απόφασης της
  οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών
  και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων
  στην ΔΚ Υμηττού (2019)» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου.
 2. Έγκριση του
  Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού  διαγωνισμού  
  της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού» και
  ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη.
 3. Έγκριση του
  Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του επαναληπτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  
  του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού
  (2019)» και ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη.
 4. Έγκριση του
  Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  
  του έργου με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων».
 5. Ορισμός
  πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Ενημέρωση για του Δικαστικούς Αντιπροσώπους στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού

Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι θα προσέρχονται στο Δημαρχείο Δάφνης Έλλης 16 και Κανάρη  , από την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 15:00μμ- 22:00μμ και Σάββατο  από 07:00πμ – 00:00μμ, για την Παράδοση των Διορισμών τους. Η παράδοση του εκλογικού υλικού θα γίνεται στο 4ο Γυμνάσιο Δάφνης Εθν. Μακαρίου και Αλκινόου στον 1ο όροφο.
Χρήσιμες πληροφορίες για τις εκλογές (ΑΝΑΝΕΩΣΗ 23.05.2019)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χρήσιμες πληροφορίες για τις εκλογές

Χρήσιμες πληροφορίες για τις εκλογές
της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, με βάση τη
σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών:

1. Πότε και για ποιες εκλογές ψηφίζουμε;

Οι Ευρωεκλογές στην Ελλάδα διεξάγονται
ταυτόχρονα με τον πρώτο γύρο των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών
Εκλογών την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 7:00 το πρωί έως
τις 7.00 το απόγευμα.

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 στο Δήμο
Δάφνης- Υμηττού ψηφίζουμε για:

➜ Ευρωεκλογές

➜ Περιφερειακές Εκλογές

➜ Δημοτικές Εκλογές

➜ Κοινοτικά Εκλογές

2. Η ψήφος είναι υποχρεωτική;

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία είναι υποχρεωτική.

3. Πώς θα μάθω πού ψηφίζω;

Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού
ψηφίζουν:

➜ Μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου
Εσωτερικών www.ypes.gr «Μάθε πού Ψηφίζεις»

➜ Καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στον αριθμό
213 136 1500, από Δευτέρα έως Κυριακή, 09:00 έως 17:00. Προσοχή: Για τη
διευκόλυνση των εκλογέων, προτείνεται πρώτα η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής
στο www.ypes.gr «Μάθε που ψηφίζεις» και μόνο στην περίπτωση που αντιμετωπίσουν
δυσκολία να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών,
ώστε να ενημερωθούν για το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.

4. Τι να κάνω αν δεν βρίσκω το όνομά μου στους εκλογικούς
καταλόγους;

Αν δεν βρείτε το όνομά σας, στους
εκλογικούς καταλόγους απευθυνθείτε στο Δήμο Δάφνης -Υμηττού  μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας.

5. Βρήκα το όνομά μου σε άλλο δήμο από αυτόν στον οποίο
είμαι δημότης. Τι κάνω;

Οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές
του Μαΐου 2019 περιλαμβάνουν τις μεταβολές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και
δεν επιδέχονται αλλαγές. Ενδεχομένως το αίτημά σας για μεταδημότευση υποβλήθηκε
μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

6. Ανακάλυψα ότι είμαι διπλοεγγεγραμμένος. Τι κάνω;

Είστε εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια δύο
ή περισσοτέρων δήμων. Για τις εκλογές του 2019, οφείλετε να ψηφίσετε στο δήμο
της νόμιμης εγγραφής σας η οποία εξακριβώνεται κατόπιν επικοινωνίας σας με τους
οικείους δήμους. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα σας καλέσει να υπογράψετε
υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζετε πως είστε διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψηφίσατε
ούτε και θα ψηφίσετε αλλού. Αυτές οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο
Εσωτερικών και θα διασταυρωθούν. Με αυτήν τη διαδικασία διασφαλίζεται το κύρος
των εκλογών. Ας μην ξεχνάμε ότι η διπλοψηφία απαγορεύεται και τιμωρείται
αυστηρά.

7. Είμαι Έλληνας πολίτης και στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα
βρίσκομαι εξωτερικό. Μπορώ να ψηφίσω από εκεί;

Για τις Ευρωεκλογές μπορείτε να
ψηφίσετε στην Περιφέρεια της οικείας ελληνικής Προξενικής Αρχής σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είχατε υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι τις 5
Απριλίου 2019, ώστε να περιληφθείτε σε ειδικό εκλογικό κατάλογο Ελλήνων
κατοίκων Ε.Ε. Ειδικά για τους Έλληνες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο η
αντίστοιχη ημερομηνία για τη υποβολή αίτησης ήταν η 10η Απριλίου 2019. Οι Έλληνες
πολίτες που διαμένουν ή θα βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα της ψηφοφορίας
και επιθυμούν να ψηφίσουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, μπορούν να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Ελλάδα.

8. Υπάρχουν διευκολύνσεις για ψηφοφόρους ΑμεΑ;

Οι ψηφοφόροι με αναπηρία ψηφίζουν κατ’ απόλυτη
προτεραιότητα. Εφόσον ζητηθεί, οι εφορευτικές επιτροπές υποχρεούνται να τους
διευκολύνουν.

9. Σε ποια ηλικία αποκτάται το δικαίωμα της ψήφου;

Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν, για
πρώτη φορά, όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος
των εκλογών. Άρα για τις Εκλογές του 2019, μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν
γεννηθεί από 1/1/2002 μέχρι και 31/12/2002.

10.
Με τι έγγραφα ψηφίζω; Τι κάνω αν έχω χάσει την αστυνομική μου ταυτότητα;

Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική
ταυτότητα, το διαβατήριό σας, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό
βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις
αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή. Εάν
έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. μεταβολή επωνύμου λόγω
διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί
και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους
ταυτότητα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο
αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

11. Τι να κάνω αν τα στοιχεία μου στους εκλογικούς
καταλόγους είναι διαφορετικά από αυτά της ταυτότητάς μου;

Εξαρτάται από τις διαφορές. Αν είναι
ουσιώδεις, μπορεί να απαιτηθεί να προμηθευτείτε, από το δήμο σας, πιστοποιητικό
ταυτοπροσωπίας. Καλό είναι να εφοδιαστείτε με αυτό έγκαιρα, για να αποφύγετε
τις ταλαιπωρίες της τελευταίας στιγμής.

12.
Είμαι ετεροδημότης. Ψηφίζω;

Οι ετεροδημότες εκλογείς στις Δημοτικές
και Περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογικό τους
δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην Περιφέρεια του Δήμου που είναι δημότες. Για
τις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνο στον τόπο
διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους του Δήμου του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
Σημειώνεται ότι ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται
ειδικά τμήματα ετεροδημοτών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ

Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019
ψηφίζουμε:

➜ για την ανάδειξη των περιφερειακών και
δημοτικών αρχών

➜ για την ανάδειξη περιφερειάρχη και
μελών περιφερειακού συμβουλίου

➜ για την ανάδειξη δημάρχου και μελών
δημοτικού συμβουλίου

➜ για την ανάδειξη μελών κοινοτικού συμβουλίου

1. Πότε ψηφίζω;

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, και αν
χρειαστεί, και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 (σε όσους Δήμους και Περιφέρειες δεν
υπήρξε συνδυασμός που συγκέντρωσε το 50% συν 1 ψήφο), από τις 7 το πρωί έως τις
7 το απόγευμα.

2. Πόσους σταυρούς προτίμησης σημειώνω;

Περιφερειακές Εκλογές:

Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας
εκφράζει την προτίμησή του προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) έως τέσσερις (4)
υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι
από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Δημοτικές Εκλογές:

Έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης και
ένα (1) υπέρ ενός υποψηφίου του ιδίου συνδυασμού σε μια από τις άλλες περιφέρειες
του οικείου δήμου .

3. Πόσοι σύμβουλοι εκλέγονται στο Δήμο Δάφνης- Υμηττού;

Το δημοτικό συμβούλιο έχει στο Δήμο Δάφνης- Υμηττού 33 έδρες.

Το Κοινοτικό συμβούλιο Δάφνης έχει 11 έδρες

Το Κοινοτικό συμβούλιο Υμηττού έχει 11 έδρες

4. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές
του 2019 στην Ελλάδα;

Δικαίωμα ψήφου για τις αυτοδιοικητικές
εκλογές έχουν:

α. Οι Έλληνες πολίτες που:

➜ συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας
τους κατά το έτος της εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31
Δεκεμβρίου2002

➜ είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό
κατάλογο δήμου της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.

β. Οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που:

➜ διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν
το 17οέτος της ηλικίας τους κατά το έτος της εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν
γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002. * δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του
εκλέγειν * έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του
ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.

5. Πού θα μπορώ να δω τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών
εκλογών;

Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (https://ekloges.ypes.gr/).

Περισσότερες έγγραφες οδηγίες, πληροφορίες, καταστάσεις τμημάτων κλπ, μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου ekloges.ypes.gr επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων” (SRT).

Περισσότερες έγγραφες οδηγίες, πληροφορίες, καταστάσεις τμημάτων κλπ, μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου ekloges.ypes.gr επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων” (SRT).

Δείτε τους ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Δείτε τους ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δείτε τους ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ
Ενημέρωση για συμμετοχή στον 37ο Μαραθώνιο Αθήνας 2019 της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Κατεβάστε το φυλλάδιο εδώ
«Ανοιχτοί Δήμοι το Σάββατο 4 Μαΐου -Κυριακή 5 Μαίου και Δευτερά 6 Μαΐου 2019»

Ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019, σας γνωρίζουμε ότι: το Σάββατο 4 Μαΐου 2019, λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση λόγω υποψηφιότητας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, την Κυριακή 5 Μαΐου 2019, λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την υποβολή των δηλώσεων των συνδυασμών και των υποψηφίων στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, λήγει η προθεσμία των 12 ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, για την υποβολή των δηλώσεων των συνδυασμών των υποψηφίων, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων θα πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες των δήμων που χορηγούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά το Σάββατο 4 Μαΐου 2019, την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 και τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 (Και το ΚΕΠ Δάφνης) μέχρι τη δωδέκατη νυχτερινή ώρα (24:00μμ).