ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ου Πίνακα εγγραφών βρεφών και νηπίων για το σχ. Έτος 2018-19 για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δάφνης-Υμηττού

Με την υπ. αρ. 95/30-8-18 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού, εγκρίνεται ο πρώτος πίνακας εγγραφών βρεφών και νηπίων για το σχ. Έτος 2018-19 για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δάφνης-Υμηττού. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΣΠΑ, θα ακολουθήσει και επόμενος πίνακας εγγραφών για τους μη δικαιούχους VOUCHER (μέσα Σεπτεμβρίου). Παρακαλούνται οι επιτυχόντες του πρώτου πίνακα να επικοινωνήσουν με την/τον προϊσταμένη/ο του σταθμού από την Δευτέρα 03/09/2018, για την έναρξη φοίτησης του βρέφους/νηπίου.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών απο τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού

Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών απο τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού

Διαβάστε περισσότερα...

Διακηρύξη Ανοιχτού Διαγωνισμού Εγκατάστασης Συστημάτων Πυρασφάλειας στον 7ο Παιδικό Σταθμό Δάφνης

Ο Δήμος Δάφνης –Υμηττού διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (συνοπτικός – άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή ( περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 7ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΟΤΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ συν» προϋπολογισμό 55.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Οι προσφορές για να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα προσφοράς της υπηρεσίας που φέρουν την σφραγίδα του δήμου και παραλαμβάνονται από τα κεντρικά γραφεία της έδρας της υπηρεσίας (ΕΛΛΗΣ 16 & ΚΑΝΑΡΗ – ΔΑΦΝΗ , 2Ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα...

21η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04.09.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!