1

Δελτίο τύπου του Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) «Έκθεση 2021» 21.02.2022

To κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων κατά το έτος 2021, περίοδο πανδημίας του κορονοϊού και όπως αυτή εξακολουθεί να επιδρά στις ζωές μας έχει προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας του σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες που αξιοποιούνται στοχεύουν ιδιαίτερα στην ψυχοκοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων με αποτελεσματικότερο εργαλείο υποστήριξης την τηλεφωνική επικοινωνία και όπου αυτό είναι πρόσφορο την επικοινωνία με χρήση νέων τεχνολογιών (Viber-Skype-What’s up).

Ειδικά κατά τη διάρκεια του έτους 2021 στο χώρο της Δομής  πραγματοποιήθηκαν ραντεβού με ωφελούμενους για συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων, παράδοση έντυπου υλικού νοητικής ενδυνάμωσης και παροχή οδηγιών, προτάσεις για δημιουργική απασχόληση στο σπίτι και χορήγηση κατάλληλων υλικών.

Κατά περίσταση το προσωπικό της Δομής πραγματοποίησε συναντήσεις με ωφελούμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Η κατευθυντήρια προσέγγιση, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες που έχουν θέσει ο Δήμαρχος Αναστάσιος Μπινίσκος και ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Σταυριανουδάκης, είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης  προς τα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας με σαφή στόχο τη διατήρηση της ανθρώπινης επικοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής. 

Φωτογραφικό υλικό :

 
Δελτίο τύπου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης – Υμηττού – «ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021» 21.02.2022

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού είναι το  σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου μας. Παρέχει ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ωφελούμενους, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους και ειδικότερα πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού  (άνεργοι, μετανάστες, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ). Στόχος  του Κέντρου είναι η πληροφόρηση και διασύνδεση των πολιτών με φορείς και προγράμματα κοινωνικής ένταξης, τα οποία υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικά κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και με γνώμονα τις  συνθήκες πανδημίας που βιώσαμε όλοι, εφαρμόζοντας και τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης για την προστασία της δημόσιας υγείας και σύμφωνα πάντα με τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Δήμαρχος Αναστάσιος Μπινίσκος για την άμεση υποστήριξη όλων των ευάλωτων πολιτώντο Κέντρο Κοινότητας αποτέλεσε  το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη, το οποίο συνδυαστικά με τις υπόλοιπες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, ενίσχυσε τις παροχές βοήθειας προς τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 εξυπηρετήθηκαν από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού συνολικά 1266 ωφελούμενοι και στο σύνολο των εγγεγραμμένων ωφελούνται και λαμβάνουν υπηρεσίες 2.294 πολίτες.

Ειδικότερα:

 • 390 Αιτήματα υποδοχής – ενημέρωσης – υποστήριξης  για όλα τα επιδόματα, τις υπηρεσίες και τις παροχές  που δικαιούνται.
 • 203 αιτήματα διεκπεραίωσης – πρόσβασης στα προνοιακά επιδόματα.
 • 101 αιτήματα υποστήριξης και διεκπεραίωσης σε προνοιακές παροχές
 • 25 αιτήματα για παροχές σε Ανασφάλιστους Υπερήλικες
 • 625 αιτήματα   υποστήριξης για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα”, πρώην ΚΕΑ
 • 938 ωφελούμενοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ
 • 437 αιτήματα για το Επίδομα Στέγασης
 • 5 αιτήματα για Κοινωνική Έρευνα
 • 13 αιτήματα για λοιπά επιδόματα
 • 47 αιτήματα Συμβουλευτικής
 • 86 αιτήματα που αφορούν σε συνεργασία και παραπομπή σε λοιπές υπηρεσίες
 • 21 αιτήματα Διασύνδεσης με Κοινωνικούς φορείς και Υπηρεσίες.
 • 90 παραπομπές ωφελούμενων δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) για σύνταξη Ατομικού σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) του ΟΑΕΔ με στόχο την ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας   

Επιπλέον εξυπηρετήθηκε μεγάλος αριθμός πολιτών μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών για ενημέρωση για επιδόματα, προγράμματα, δικαιολογητικά, παρέχοντας παράλληλα συμβουλευτική  και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Υμηττού, 1ος όροφος, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό,  δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και δύο Ψυχολόγους,  είναι δωρεάν και συνοψίζονται:

 • Υποδοχή και καταγραφή των αναγκών των ωφελούμενων.
 • Ενημέρωση των πολιτών για διαθέσιμα επιδόματα, υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής προστασίας .
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων για επιδόματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ΤΕΒΑ, Στέγασης, Γέννησης, Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Αναπηρικά Επιδόματα)
 • Παραπομπή και διασύνδεση των ωφελούμενων με άλλες υπηρεσίες, φορείς και κοινωνικές δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, Δημοτικά Ιατρεία, ΚΕΠ Υγείας, οργανισμούς, Μ.Κ.Ο., κα).
 • Συνεδρίες ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε ενήλικα άτομα με στόχο τη σταδιακή ενδυνάμωση και κοινωνική επανένταξη.

Συμπερασματικά διαπιστώνετε ότι επετεύχθη ο  βασικός σκοπός της εν λόγω δομής με την παροχή ολιστικής υποστήριξης στους κατοίκους του Δήμου μας που έχουν ανάγκη, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για το Δημαρχείο της Δάφνης – 06.04.2021

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Ιατρού εργασίας, καθώς και σύμφωνα με τα επαναληπτικά τεστ covid-19 που διενεργήθηκαν στους υπαλλήλους του Δημαρχείου της Δάφνης, οι υπηρεσίες από αύριο 7 Απριλίου 2021 θα ανοίξουν προς εξυπηρέτηση του κοινού (κατόπιν ραντεβού) εκτός από τα γραφεία Δημοτολογίου και Πρωτοκόλλου τα οποία θα επαναλειτουργήσουν για το κοινό την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021.

Για θέματα που αφορούν το γραφείο δημοτολογίου οι πολίτες θα μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2132085519.

Γραφείο Δημάρχου

06.04.2021
Νέα Ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για το πρώην Δημαρχείο Υμηττού

Όλα τ’ αποτελέσματα των προληπτικών τεστ COVID-19 που διενεργήθηκαν σήμερα σε εργαζόμενους του Δήμου μας ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
Ως εκ τούτου, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου που στεγάζονται στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Υμηττού, αύριο 11/11/2020 θα λειτουργήσουν κανονικά.

Γραφείο Δημάρχου

10.11.2020
Ανακοίνωση – «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2/11/2020 (ΦΕΚ Β΄ 4829/2020)
με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
και την ανάγκη περιορισμού της
διάδοσής του και ειδικότερα την ανάγκη προστασίας υπαλλήλων και πολιτών σας
γνωρίζουμε τα κάτωθι:

α) Οι υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα, θα εξυπηρετούν τους πολίτες δια ζώσης, μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις
και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού . Παρακαλούνται οι πολίτες που επιθυμούν να
επισκεφθούν τις δημοτικές υπηρεσίες να το πράττουν μόνο σε περίπτωση απολύτου
ανάγκης και όταν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  

Παρακαλούμε για την συνεργασία σας για την προστασία της υγείας όλων μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γραφείο Δημάρχου:   2132085521

Τμήμα Διοικητικό:   2132037837

Τμήμα Οικονομικό:  2132085580

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας: 2132037817

Τεχνική Υπηρεσία:  2132085502

β) Την αναστολή λειτουργίας όλων των δομών αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου, καθώς και της λειτουργίας των παιδικών χαρών, από Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και για ένα μήνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Ανακοίνωση Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού 16.04.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας λόγω
των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τα περιοριστικά μέτρα για τον
περιορισμό διασποράς της πανδημίας ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου Δάφνης
-Υμηττού ότι έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην Υπηρεσία για θέματα παροχής
συμβουλευτικής υποστήριξης.

Οι υπηρεσίες οι οποίες θα
παρέχονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, τηλέφωνο επικοινωνίας:  213 2037822 του Κέντρου Κοινότητας ή
εναλλακτικά μέσω αποστολής Email
στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentrokoinotitas@dafni-ymittos.gov.gr. υλοποιούνται στο πλαίσιο της μη δυνατότητας δια ζώσης παρουσίας στο
Κέντρο Κοινότητας και στις δημόσιες υπηρεσίες, προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση
των πολιτών στη δύσκολη χρονική περίοδο που βιώνουμε όλοι μας, με πρωταρχικό
στόχο να παραμείνουμε όλοι υγιείς, μένοντας σπίτι.

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής
υποστήριξης αφορούν στην ενημέρωση – υποστήριξη και διεκπεραίωση των:

 1. Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ)
 2. Επιδόματος Στέγασης
 3. Προνοιακών – αναπηρικών παροχών του ΟΠΕΚΑ
 4. Επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων
 5. Επιδόματος γέννησης
 6. Διασύνδεση – παραπομπή με αρμόδιες υπηρεσίες σε τοπικό και περιφερειακό
  επίπεδο
 7. Διαμεσολάβηση προς διευκόλυνση και ένταξη των ευπαθών ομάδων του δήμου
  μας στις κοινωνικές δομές και τα προγράμματα του δήμου Δάφνης – Υμηττού (κοινωνικό
  συσσίτιο, κοινωνικό φαρμακείο, πρόγραμμα «Ο Δήμος δίπλα σας»)
 8. Συμβουλευτική υποστήριξη
 9. Εργασιακή συμβουλευτική
 10. Υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης (ενημέρωση για τρέχουσες προκηρύξεις,
  υποστήριξη στη διαδικασία εργασιακής ένταξης, π.χ συγκέντρωση δικαιολογητικών,
  σύνταξη βιογραφικού σημειώματος κ.α)

Επίσης, παρακάτω παρατίθενται εξειδικευμένες τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας και υπηρεσίες υποστήριξης που μπορείτε εσείς ή οι δικοί σας άνθρωποι να αξιοποιήσετε αυτή τη χρονική περίοδο  εν μέσω της πανδημίας του  COVID – 19

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ

103 06: Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για
τον κοροναϊό. Οργανώνεται υπό τις επιστημονικές κατευθύνσεις και την εποπτεία
της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρέχει: 

– Ψυχολογική υποστήριξη. Όλο το 24ωρο.

– Ψυχιατρική βοήθεια σε πάσχοντες από ψυχικό νόσημα.
Καθημερινά, 08:00-20:00.

– Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών. Όλο
το 24ωρο.

– Ψυχολογική υποστήριξη υγειονομικού προσωπικού.
Καθημερινά, 08:00-20:00.

– Κοινωνική υποστήριξη. Καθημερινά, 08:00-20:00.

214 214 2000: Για πολλούς ανθρώπους η ανασφάλεια για
την διατήρηση της υγείας τους μπορεί να είναι βασανιστική, ενώ καθώς βρίσκονται
σε περιορισμό, η αναζήτηση βοήθειας είναι ακόμα πιο δύσκολη. Το τηλεφωνικό
κέντρο βοήθειας και πληροφόρησης για τον κοροναϊό, της Περιφέρειας Αττικής και
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στελεχωμένο από εθελοντές γιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, παρέχει ιατρικές πληροφορίες
και ψυχολογική υποστήριξη. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210 729 7957, 210 728 9240: Γραμμή ψυχολογικής
υποστήριξης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε
συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου
Νοσοκομείου. Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης τηλεφωνικά, αλλά
και μέσω Skype, στους λογαριασμούς: Aiginitio1, Aiginitio2, Aiginitio3,
Aiginitio4, Aiginitio5. Δευτέρα έως Κυριακή, 10:00-16:00 (αστική χρέωση από
σταθερό).

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

15 900: Γραμμή SOS για γυναίκες που δεν
αισθάνονται ασφαλείς στο σπίτι τους. Είναι μια υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, που
δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να
επικοινωνήσουν άμεσα µε ένα φορέα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

11 707: Τηλεφωνική Γραμμή για τη Ψυχολογική
Στήριξη & Νομική Συμβουλευτική θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας. Καθημερινά,
08:00 έως 16:00 (χωρίς χρέωση για αστικά – υπεραστικά) ή με e-mail:
11707@winhellas.gr. Win Hellas – Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών. 

10 56: Εθνική τηλεφωνική γραμμή για
παιδιά.  Μπορεί να καλέσει οποιοσδήποτε, ενήλικας ή/και παιδί, προκειμένου
να δεχτεί υποστήριξη από ειδικούς σχετικά με περιστατικά βίας σε παιδιά (χωρίς
χρέωση)

ΠΑΙΔΙΑ / ΕΦΗΒΟΙ

213 2013298 & 210 6924467: Ειδικοί επιστήμονες ψυχικής υγείας θα απαντούν και θα παρέχουν
καθοδήγηση και υποστήριξη σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη στην παρούσα
κατάσταση (καθημερινά, 09:00-14:00 μμ). Τέλος, στον ιστότοπο της
Κλινικής child-psychiatry.med.uoa.gr υπάρχει
σχετικό ενημερωτικό υλικό.

115 25: Συμβουλευτική Γραμμή «Μαζί για το
Παιδί». Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-21:00 (αστική χρέωση για αστικά –
υπεραστικά).

800 11 800 15: Εάν το διαδίκτυο δυσκολεύει
τη ζωή του παιδιού σας, ζητήστε βοήθεια. Καθημερινά από 09:00 έως 15:00 (χωρίς
χρέωση για αστικά – υπεραστικά) ή με e-mail: help@saferinternet.gr.
saferinternet.gr

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

11 45: ΚΕΘΕΑ – Τηλεφωνική υποστήριξη και
πληροφόρηση για χρήστες ουσιών, τους συγγενείς και τους φίλους τους. Δευτέρα
έως Παρασκευή, 09:00-17:00 (αστική χρέωση από σταθερό). Και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:  ithakihelpline@kethea-anadysi.gr.

10 31: ΟΚΑΝΑ – Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή
ΟΚΑΝΑ “SOS” για τα ναρκωτικά. Ψυχοκοινωνική στήριξη σε θέματα
εξαρτήσεων, παρέμβαση στην κρίση, διαχείριση παραπομπών, ενημέρωση –
ευαισθητοποίηση. Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-16:00 (αστική χρέωση από
σταθερό). 

210 361 7089: ΨΝΑ – 18ΑΝΩ – Ανοιχτή Γραμμή
Βοήθειας. Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-16:00 (αστική χρέωση από σταθερό). 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΕΡΓΗ
ΣΟΦΙΑ
Έκτακτη ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού 16.02.2021

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που συνεχίζονται κι έπειτα από σύσταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων των εργαζομένων, ο Δήμος μας σήμερα 16/02/2021 θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα είναι σε επιφυλακή για να συνδράμουν αν αυτό απαιτηθεί.
Για την εξυπηρέτησή σας σε θέματα που χαρακτηρίζονται επείγοντα, μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

 1. ΠPΩTOKOΛΛO 2132085515
 2. TEXNIKH YΠHPEΣIA 2132085546
 3. ΔHMOTOΛOΓIO – ΛHΞIAPXEIO 2132085508
 4. Δ/NΣH OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN 2132085582
 5. ΠOΛITIKH ΠPOΣTAΣIA KOYTΣAYTHΣ K.
 6. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2132037822

THΛEΦΩNA ANTΙΔΗΜΑΡXΩN

ΛIOYTAΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6945931315
ΓIANNAKOYPAΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6948272618

Γραφείο Δημάρχου

16.02.2021