1

10ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 23.10.2018

 

        Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 23 Οκτωβρίου  2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις

Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.9/18-09-2018

Γ. Θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών στην Δήμητρα Ι.Ψαρράκη.
  2. Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου.

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ
1ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 22.01.2019

 

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Α. Ανακοινώσεις

Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.12/11-12-2018

Γ. Θέματα:

  1. Συνέχεια ενημερώσεων σχετικά με τον Νόμο «Κλεισθένης».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ

 

 
3ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 19.03.2019

 

        Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις

Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.2/19-02-2019

Γ. Θέματα:

  1. Συνέχεια ενημέρωσης για ορισμένα άρθρα του Κλεισθένη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ
9ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 18.09.2018

 

 

        Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις

Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.8/01-08-2018

Γ. Θέματα:

  1. Χωροθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης επί της οδού Μεσολογγίου στη συμβολή της με την οδό Σωκίων στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  2. Χωροθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                       ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ
5ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 22.05.2018

 

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις

Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.4/17-04-2018

Γ. Θέματα:

  • Ενημέρωση-Συζήτηση για το γ’ τρίμηνο Ιούνιος-Αύγουστος.

 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                           ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ

 
7ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 10.07.2018

 

        Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις

Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.6/12-06-2018

Γ. Θέματα:

  • Χωροθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Αλ.Παναγούλη, στη συμβολή της με την οδό Ηπείρου στην Δ.Κ.Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ

 
Πρόσκληση πρός Φορείς Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 12.06.2018

 

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό & Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν .

Κάθε φορέας, δημότης ή κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού έχει δικαίωμα να διατυπώσει προτάσεις σχετικές με την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου (άρθρο 86 παραγρ.5 του Ν.3852/2010).

 

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                        ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ
6ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 12.06.2018

     

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις

Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.5/22-05-2018

Γ. Θέματα

  • Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό & Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν .

 

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                             ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ