2η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 23.01.2024 και ώρα 10:00 π.μ

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., σε 2η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη , για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε περισσότερα...