4η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 20.02.2024 και ώρα 09:30 π.μ

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:30 π.μ., σε 4η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Διαβάστε περισσότερα...

3η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 13.02.2024 και ώρα 09:30 π.μ

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 9:30 π.μ., σε 3η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη , για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Διαβάστε περισσότερα...

2η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 23.01.2024 και ώρα 10:00 π.μ

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., σε 2η συνεδρίαση (τακτική) της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη , για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε περισσότερα...

1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 17.01.2024 και ώρα 10:00 π.μ

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1ος όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη , για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε περισσότερα...
image_print