1

Πρόσκληση 13ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού 10.12.2021 με φυσική παρουσία & τηλεδιάσκεψη

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 18:45-19:45 ,η οποία θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:     

Α.
Επικύρωση Πρακτικών με αριθμ.:10,11/2020 & 1-12/2021

Β.
Ανακοινώσεις

Γ.
Θέματα:

  1. Λήψη
    απόφασης για την έκδοση αδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
    στο  κατάστημα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,  της  κας Μαρίας Τσαμπρούνη του Δημητρίου επί της οδού
    Ανδρέα Λεντάκη & Ανδρονικίου 41 στον Υμηττό

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των μελών που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο. Τα μέλη που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο συμμετέχουν στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr)  σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4682/Α’/03-04-2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α’, άρθρο 10), την με αριθμ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 89 του Ν.4555/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ