Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Αποψιλώσεις Αλσυλλίων, οικοπέδων κοινόχρηστων χώρων κ.α. & κλάδεμα ψηλών επικίνδυνων & δυσπρόσιτων δέντρων»

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε την μελέτη εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ομάδας Α εδώ

Κατεβάστε το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ομάδας Β εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 186764

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 27/03/2023 Ώρα 12:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Παρασκευή 31/03/2023 Ώρα 10:00πμ
Ο Δήμος Δάφνης Υμηττού παρέλαβε 2 απορριμματοφόρα και 500 καφέ κάδους ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής

Ο Δήμος Δάφνης Υμηττού κάνει το επόμενο βήμα στην ανακύκλωση. Όλοι μαζί, κάνουμε πραγματικότητα την πράσινη μετάβαση που έχουμε ανάγκη.

Παραλάβαμε σήμερα από την Περιφέρεια Αττικής:

♻️2 υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων

♻️500 καφέ κάδους ειδικής ανακύκλωσης

♻️80 κάδους εσωτερικής ανακύκλωσης

🌳Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της καθημερινής μας δράσης.

Προωθούμε την ανακύκλωση, δημιουργούμε υποδομές για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, προστατεύουμε τους χώρους πρασίνου μας, ενισχύουμε την εθελοντική δράση φορέων και οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας, ενημερώνουμε και καλούμε τους δημότες μας σε κοινές πρωτοβουλίες.

Το περιβάλλον μας χρειάζεται όλους.

Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία τον Περιφερειάρχη Αττικής , κ. Γιώργο Πατούλη και τον Αντιπεριφερειάρχη , κ.Γιώργο Δημόπουλο.

Γραφείο Δημάρχου

21.09.2022