1

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 25/4/2023 έως 4/5/2023

Κατεβάστε την ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2023 με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ 2 για ΔΕ & ΥΕ εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ εδώ

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση κωλύματος εδώ