1

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-2021

Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του  προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας 2020-2021, με ενεργοποίηση των voucher ως την  Δευτέρα 19/10/2020.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Οργανισμού  Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού για να προσέλθετε να υπογράψετε την σχετική σύμβαση.

Για τον ΟΚΠΔΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-2021

Αναρτήθηκαν οι πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (https://www.eetaa.gr/).

Παρακαλούμε οι αιτούντες να ελέγξετε τα προσωρινά αποτελέσματα. Σε περίπτωση που εμφανίζεται η ένδειξη “ελλιπής φάκελος”, έχετε διορία μέχρι την Παρασκευή 09/10/2020 να υποβάλλεται ένσταση συμπεριλαμβάνοντας τα δικαιολογητικά που λείπουν. Σε περίπτωση που αναγράφεται “πλήρης φάκελος”  αναμένετε τα οριστικά αποτελέσματα, τα οποία θα ανακοινωθούν την Τρίτη 13/10/2020.

Ο Πρόεδρος ΟΚΠΔΥ

Κωνσταντίνος Σ.ταυριανουδάκης
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Δάφνης Υμηττού – Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (Περίοδος 2020-2021)

Κατεβάστε τον πίνακα ενημερώσεων εδώ