1

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 3/2022 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Κατεβάστε τον πίνακα οδηγών με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα εργατών με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα απορριπτέων με ΑΔΑ εδώ