Τροποποίηση της αριθμ.28/2022 απόφασης του σώματος περί απόδοσης σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και Ιανουαρίου του έτους 2021 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και λήψη νέας.