Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Πλ. Υμηττού  αριθ.15, στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
Λήψη απόφασης για χορήγηση           έγκρισης   προσθήκης Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής στο «Σύγχρονο Ωδείο Τέχνης Αθηνών».
Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης   προσθήκης Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής στο «Σύγχρονο Ωδείο Τέχνης Αθηνών».
Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης προσθήκης νέων τμημάτων και σχολών στο παράρτημα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ.
Λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», της «EASY TIGER CAFE COCKTAILS E.E.» επί της οδού Παπαστράτου αρ.32, στον Υμηττό.
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ», του κου Αντωνίου- Κωνσταντίνου Χατζηνικολάου, επί της οδού Πλ.Υμηττού αριθ. 15 στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού.
Ανάκληση ή μη της παράτασης λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα επί της οδού Αμισσού 13 & Θράκης στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, με αντικείμενο εργασιών «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Προχείρου Γεύματος Ζεστής και Κρύας Κουζίνας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ)» της κας Δέσποινας Χρήστου του Εμμανουήλ μετά από καταγγελία κατοίκων Υμηττού
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων
Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με παρασκευαστήριο)», του κου DELIU KLEVIS, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθ. 17 στον Υμηττό
Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» , επί της οδού Πανταζή αρ.44