Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 08/2023 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ».».
Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αρ. 19/2023 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ».
Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αρ.36/2022 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Μακρυγιάννη».
Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της υπηρεσίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο με γενικό τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού».
Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αρ.06/2023 μελέτης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης – Υμηττού ».
Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ.28/2022 μελέτης του έργου: «Αστική Ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής  <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης -Υμηττού».
Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»
Ακύρωση της αριθμ. 122/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί έγκρισης όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»
Α) Ανάκληση της αρ.100/6-7-2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος και Β) Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης εκ νέου του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “προμήθεια καυσίμων κίνησης” (αρ. μελ.:65/2018, cpv:09132100-4. 09134200-9, ΚΑ:10.6641.0005, 20.6641.0001), μετά την κοινοποίηση της αρ. 180/2018 πράξης του ΣΤ` κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου, με αρ. πρωτ. 38294/29-6-2018
Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δ. Δάφνης Υμηττού»