Έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ.28/2022 μελέτης του έργου: «Αστική Ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής  <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης -Υμηττού».