Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της υπηρεσίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο με γενικό τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού».